Правила користування сайтом

1. Загальні положення

1.1. Якщо Ви вирішили користуватися Сайтом та додатками Сайту, включаючи RSS, API, програмним забезпеченням та іншими файлами, Ви даєте згоду на дотримання всіх умов, викладених у цих Правилах користування сайтом (далі – «Правила»). Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Вами і Obmify, предметом якої є надання Вам доступу до матеріалів, розташованих на Сайті і його сервісів.

1.2. Ми можемо у будь-який час змінювати умови, викладені в цих Правилах, і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Сайті.

1.3. Ви зобов’язані ознайомлюватися з цими Правилами перед користуванням Сайтом. Якщо Ви продовжуєте користуватися Сайтом після оприлюднення змінених Правил, це означає Вашу згоду на дотримання Правил з усіма його змінами.

1.4. Якщо будь-які умови цих Правил або зміни до них неприйнятні для Вас, Ви можете припинити користування Сайтом. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів.

2. Контент Сайту

2.1. Матеріали, опубліковані на Сайті, призначені для Вашого особистого некомерційного використання. Всі матеріали, опубліковані на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: дані, текст, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо-та відео матеріали (далі – «матеріали» або «контент») захищені авторським правом і знаходяться у володінні або під контролем Obmify або сторони, яка є постачальником контенту. Ви повинні дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права та обмежень, що містяться на будь-якій сторінці Сайту.

2.2. Зміст Сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права. Ви не маєте права змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати, створювати нові товари, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково.

2.3. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, тощо Obmify або третіх осіб, є захищені авторськими правами. Ніщо, зазначене в цих Правилах, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Obmify або третіх осіб.

2.4. Ви не можете завантажити або скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті, без попередньої письмової згоди Obmify. Забороняється проводити систематичний чи автоматичний збір даних з Сайту (парсинг) за допомогою спеціального програмного забезпечення чи сервісів (парсерів) без попереднього письмового дозволу власника Сайту.

3. Ваші обовʼязки

3.1. Ви погоджуєтесь користуватися Сайтом виключно з законною метою та таким чином, щоб не порушувати права інших користувачів, не обмежувати та не перешкоджати доступу інших осіб до Сайту та користуванню ним.

3.2. Ви зобов’язуєтеся не вчиняти жодних дій, які порушують українське законодавство і норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

3.3. Ваші відгуки, розміщені на Сайті, не повинні суперечити вимогами законодавства України та загальноприйнятими нормами моралі.

3.4. Ви погоджуєтесь негайно повідомляти Obmify про будь-які порушення авторських прав щодо матеріалів Сайту.

4. Інші умови

4.1. Obmify не є постачальником фінансових чи будь-яких інших послуг, надання яких вимагає отримання ліцензій чи дозволів. Матеріали, опубліковані на Сайті, мають лише інформаційний характер. Ми не несемо жодних зобовʼязань щодо проведення комплаєнсу, фінансового моніторингу, процедур AML/KYC чи інших подібних заходів стосовно Вас чи третіх осіб.

4.2. Obmify може, на свій власний розсуд, припинити доступ до всього Сайту або його частини з будь-якої причин.

4.3. Ці Правила застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цих Правил будуть вирішуватися відповідним судом, в порядку, визначеному чинними законодавством України.

4.4. Ніщо в цих Правилах не може трактуватись як встановлення між Вами і Obmify агентських відносин, відносин спільної діяльності, трудових відносин, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Правилами.

4.5. Ці Правила не можуть використовуватися для тлумачення положень, зазначених у Політиці конфіденційності та захисту персональних.

4.6. Матеріали, розміщені на Сайті, не містять рекомендацій щодо інвестицій, фінансів та торгівлі будь-якими активами, а також інших подібних питань, та не повинні розглядатися як поради, консультації, інструкції чи заклик до будь-яких дій. Приймаючи будь-яке рішення щодо інвестицій, фінансів та торгівлі будь-якими активами, а також інших подібних питань, Вам необхідно провести незалежний всесторонній аналіз усіх чинників та за необхідності звернутись по допомогу до відповідного фахівця чи консультанта.

4.7. Матеріали можуть містити посилання, пов'язані з іншими World Wide Web Інтернет-сайтами, ресурсами та рекламодавцями. Ми не несемо відповідальності за доступність цих зовнішніх ресурсів або їх зміст, і у випадку будь-якого занепокоєння Ви повинні самостійно звертатися до адміністраторів таких ресурсів. Ви попереджені про те, що Obmify не несе відповідальності за відвідування і використання Вами зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть розміщуватися на Сайті.

4.8. Obmify вживатиме заходи для надання достовірної інформації, вдосконалюватиме та актуалізуватиме опубліковані на Сайті матеріали, проте не гарантує і не підтверджує точності або надійності будь-яких матеріалів та не буде нести відповідальності за неповну, неточну чи помилкову інформацію чи матеріали, опубліковані на Сайті. Матеріали Сайту поширюються «як є», без будь-яких гарантій, включаючи гарантії на придатність матеріалів для конкретних цілей.

4.9. Obmify не нестиме відповідальності і не матиме прямих зобов’язань перед Вами у зв’язку з будь-якими можливими Вашими витратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту.

4.10. Матеріали або сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою, у тому числі рекламою товарів та послуг третіх осіб. Obmify не нестиме будь-якої відповідальності і не матиме будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

4.11. Obmify дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим Obmify, зі свого боку, звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Сайту.

5. Зв'язок з Obmify

5.1. Для звʼязку з Obmify Ви можете направити електронний лист на електронну адресу: [email protected]

5.2. Якщо Ви хочете залишити відгук щодо роботи Сайту або послуг третіх осіб, інформація про яких опублікована на Сайті, Ви можете заповнити відповідну форму на Сайті.

5.3. Obmify залишає за собою право відправляти на Вашу електронну пошту інформацію про зміни або доповнення послуг на Сайті.

5.4. Obmify залишає за собою право розкривати інформацію про використання та демографію, за умови, що це не буде розкривати Вашу особистість. Рекламодавці на сайті можуть збирати і поширювати особисту інформацію про Вас тільки за Вашої згоди, відповідно до Політики конфіденційності та захисту персональних даних Obmify.

5.5. Obmify може зв'язуватися з Вами по електронній пошті на рахунок Вашої участі в опитуванні користувачів, задаючи питання з метою покращення поточних і перспективних матеріалів. Ця інформація буде використана для покращення роботи Сайту і для кращого розуміння наших користувачів. Будь-яка інформація, яку ми отримуємо в таких опитуваннях, не буде передана третім особам, за винятком узагальнених знеособлених даних.

Підтримка