Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія власника (далі – «Obmify», «Компанія») сайту https://www.obmify.com (далі – «Сайт») з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до них.

1.2. Obmify з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації будь-якої особи, яка відвідала Сайт, а також користується наданими за допомогою Сайту послугами (далі – «Користувач»). Obmify прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

1.3. Ця Політика розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів і підзаконних нормативно-правових актів. Політика набуває чинності з моменту її опублікування на Сайті.

1.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розробленим Obmify і доступним будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході за посиланням «Політика конфіденційності» .

1.5. Obmify не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті.

1.6. Користуючись Сайтом, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики. У разі незгоди з умовами цієї політики, використання Сайту Користувачем повинно бути негайно припинено.

1.7. З питань щодо Політики конфіденційності та захисту персональних даних (у т.ч. видалення персональних даних), а також для реалізації своїх прав, передбачених цією Політикою, Користувач може зв'язатися з Obmify використовуючи e-mail: [email protected]

2. Збір та використання персональних даних

2.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та Користувачем, останній, користуючись Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів), передачу персональних даних третім особам, володільцем яких він являється.

2.2. Компанія здійснює обробку таких даних Користувача:

даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами;файли cookie;ір-адреси;параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

2.3. Компанія збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані Користувачем як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою володільця персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

2.4. Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується не обов'язкова до надання інформація, Користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

2.5. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) Користувач надає дозвіл Компанії, входить:

прізвище та ім’я, номер телефону, електронна адреса або інші контактні дані, добровільно надані Користувачем;інформація про комп’ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера і операційну систему;інформація про відвідування і використання сайту, включаючи тривалість відвідування, перегляди сторінок і шляхи навігації по сайту тощо;інформація, яку Користувач вводить при використанні послуг на Сайті;інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач відправляє Компанії електронною поштою або через Сайт, включаючи комунікаційний контент і метадані;інформація, яку Користувач розмістив на Сайті з метою публікації її в Інтернеті, включаючи ім’я Користувача, зображення профілю та зміст публікації;будь-яка інша особиста інформація, яку Користувач надсилає Компанії та вносить на Сайті.

2.6. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвідуванні Сайту Компанії, відповідно до положень даної Політики конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності), Користувач надає дозвіл Компанії на використання файлів-cookie при кожному наступному відвідуванні Сайту.

3. Права Користувача

Користувач, стосовно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії, має право на підставі Закону України «Про захист персональних даних»:

знати про джерела збирання, місце знаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;на доступ до своїх персональних даних;отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є неправдивими чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;відкликати згоду на обробку персональних даних;знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

4. Обробка персональних даних

Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних (далі – «Обробка персональних даних») здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту.

5. Строк зберігання персональних даних

Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких Користувач надає доступ Компанії, зберігаються доки це необхідно Компанії відповідно до мети їх обробки, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням Користувача.

6. Захист персональних даних

6.1. Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких зберігаються особисті дані. Однак, попри всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.

6.2. Користувач несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх відомостей, необхідних для доступу на Сайт.

7. Розкриття конфіденційної інформації та персональних даних

7.1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

7.2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

7.3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

7.4. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в даній Політиці конфіденційності. Компанія вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувача, добровільно та усвідомлено переданої останнім Компанії.

7.5. Компанія залишає за собою право розкрити персональну інформацію Користувача будь-якому з працівників Компанії, керівнику, страхувальнику, професійному раднику, агенту, постачальнику або субпідряднику, в об’ємі та цілях, визначених в цій Політиці конфіденційності та за умови, що такі особи дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.

7.6. На Сайті можуть бути посилання на інші web-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші web-сайти дія цієї Політики конфіденційності на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з чим, Компанія рекомендує ознайомитися з політикою у сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Користувач може бути ідентифікованим.

8. reCaptcha

На Cайті ми використовуємо службу захисту від ботів reCaptcha. reCAPTCHA – це послуга антиспаму від компанії Google. reCAPTCHA перевіряє чи були дані, введені на нашому Сайті (наприклад, на сторінці відгуків), заповнені людиною або ж автоматизованою програмою. Використання reCAPTCHA допомагає боротись з роботами та спамом. Отримати додаткову інформацію про reCAPTCHA можна в Політиці конфіденційності та умовах використання reCAPTCHA.

9. Зміни до Політики

9.1. Компанія може періодично і без попереднього повідомлення Користувача про це вносити зміни і доповнення у цю Політику, в тому числі при зміні вимог законодавства.

9.2. Продовжуючи використовувати Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності у редакції, що діє на момент використання Сайту.

Підтримка